A A A

Usługi

Głównym przedmiotem naszej działalności jest projektowanie w zakresie infrastruktury drogowej. Staramy się jednak sukcesywnie powiększać wachlarz oferowanych usług. Obecnie oferujemy:

 

Usługi projektowe:

  • projekty w zakresie branży drogowej,
  • projekty w zakresie odwodnienia terenów,
  • projekty branży sanitarnej w zakresie sieci wod-kan,
  • projekty stałej oraz czasowej organizacji ruchu,
  • kosztorysowanie robót budowlanych,

 

Pozostałe usługi:

  • badania ugięć metodą Benkelmana,
  • odwierty badawcze w nawierzchniach drogowych,
  • doradztwo w zakresie utrzymania dróg,
  • pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.