A A A

Projekty

W dotychczasowej działalności byliśmy autorami licznych dokumentacji projektowych opracowanych na potrzeby budowy lub przebudowy dróg i ulic wraz z towarzyszącą infrastrukturą na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych.

Nasze ważniejsze opracowania:

 • Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4111W Zaborów - Wiktorów

  Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4111W Zaborów - Wiktorów (ul. Leœna) na terenie gminy Leszno obejmowała wzmocnienie konstrukcji jezdni, przebudowę urządzeń odwadniających oraz usunięcie kolizji. Klasa drogi Z, długość odcinka objętego projektem około 1,7 km.

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4132W ul. Niepokalanowskiej w Kampinosie

  Przebudowa drogi powiatowej Nr 4132W ul. Niepokalanowskiej w Kampinosie obejmował wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowę chodników, przebudowę urządzeń odwadniających oraz usunięcie kolizji. Droga klasy Z, długość odcinka objętego projektem około 0,8 km.

 • Przebudowy Centrum Handlowego Morena w Gdańsku

  Projekt branży drogowej w ramach projektu przebudowy i modernizacji Centrum Handlowego Morena w Gdańsku

 • Koncepcja przebudowy ul. Bokserskiej w Warszawie

  Opracowanie obejmowało koncepcję przebudowy ul. Bokserskiej klasy L na odcinku od ul. Bartłomieja do ul. Gotarda tj. na długości około 650m.

 • Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

  Zadanie obejmowało opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla około 28 km dróg powiatowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • Koncepcja budowy ulicy łączącej ul. Suwak i ul. Cybernetyki w Warszawie

  Koncepcja budowy ulicy łączącej ul. Suwak i ul. Cybernetyki w Warszawie klasy L na odcinku długości około 0,6 km obejmowała także budowę kanalizacji deszczowej, przebudowęsieci teletechnicznych, przebudow]ę linii elektroenergetycznych oraz budowę oświetlenia ulicznego.

 • Koncepcja budowy ścieżki rowerowej Brwinów - Parzniew

  Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ciągu dróg gminnych na odcinku Brwinów - Parzniew o długości około 2,5 km.

 • Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 w Brwinowie

  Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 w Brwinowie, ulicy klasy G na odcinku długości około 0,5 km.

 • Koncepcja przebudowy układu drogowego w rejonie Centrum Handlowego Auchan przy ul. Modlińskiej w Warszawie

  Koncepcja przebudowy układu drogowego w rejonie Centrum Handlowego Auchan przy ul. Modlińskiej w Warszawie obejmująca przebudowę wewnętrznego układu drogowego oraz ul. Elektronowej.

 • Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego Brwinów - Parzniew

  Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi gminnej na odcinku Brwinów - Parzniew o długości około 1,8 km wraz z projektem dwóch punktów rekreacji dla użytkowników ciągu.

 • Projekt budowy dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Strzykuły

  Projekt budowy dróg wewnętrznych na nowoprojektowanym osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Strzykuły Gmina Ożarów Mazowiecki o łącznej długości około 1,0 km.

 • Projekt budowy romada na skrzyżowaniu ul. Bysławskiej i ul. Mozaikowe w Warszawie

  Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 711 - ul. Bysławska i drogi gminnej ul. Mozaikowej obejmował projekt branży drogowej wraz z odwodnieniem oraz projekty przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej.

 • Projekt budowy ul. Kolberga w Mińsku Mazowieckim

  Projekt budowy ul. Kolberga w Mińsku Mazowieckim. Klasa ulic D, długość około 1,0 km. Zadanie obejmowało projekt budowy ulicy wraz z budową głównego kolektora kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego oraz przebudowę cieku stanowiącego odbiornik wód deszczowych wraz z budową urządzeń melioracyjnych.

 • Projekt budowy ul. Łupińskiego w Mińsku Mazowieckim

  Projekt przebudowy ul. Łupińskiego w Mińsku Mazowieckim. Klasa ulic D, długość około 0,5 km. Zadanie obejmowało projekt budowy ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci gazowej, przebudowy linii elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia oraz projekt budowy oświetlenia ulicznego.

 • Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3124W w Parzniewie

  Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3124W tj. ul. Główna, ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w miejscowości Parzniew Gmina Brwinów. Klasa drogi Z, długość około 1,0 km. Inwestycja została zrealizowana w 2013r.

 • Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4109W

  Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4109W w miejscowości Zaborówek i Wąsy Wieś na terenie Gminy Leszno. Klasa drogi Z, długość odcinka objętego opracowaniem 0,9 km.

 • Projekt przebudowy i remontu ulic na terenie Gminy Wołomin

  Projekt przebudowy i remontu ulic na terenie Gminy Wołomin o łącznej długości 3,5 km. Klasa ulic L i D.

 • Projekt przebudowy ul. Rudzkiego i ul. Dźwigowej w Mińsku Mazowieckim

  Projekt przebudowy ul. Rudzkiego i ul. Dźwigowej w Mińsku Mazowieckim. Klasa ulic D, łączna długość około 1,4 km. Zadanie obejmowało projekt budowy ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej, rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz budowę oświetlenia ulicznego. Inwestycja została zrealizowana w 2013r.

 • Projekt renowacji rowu melioracyjnego w miejscowości Ossów

  Projekt renowacji rowu melioracyjnego w miejscowości Ossów na terenie Gminy Wołomin o długości około 2,5 km

 • Koncepcja odwodnienia części miejscowości Zagościniec

  Opracowanie obejmowało koncepcję odwodnienia terenów o powierzchni około 40 ha na terenie Gminy Wołomin.

 • Koncepcja odwodnienia wschodniej części miasta Mińsk Mazowiecki

  Opracowanie obejmowało koncepcję odwodnienia terenów miasta Mińsk Mazoweicki o powierzchni około 100 ha.

 • Koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Centrum Handlowego Auchan w Płocku

  Opracowanie obejmowało projekt koncepcyjny przebudowy ulic klasy od Z do G oraz wyjazdów z terenu centum handlowego

 • Projekt branży drogowej w ramach projektu budowy Centrum Handlowego Auchan w Łomiankach

  Opracowanie obejmowało projekt parkingu dla samochodów osobowych na około 1800 pojazdów oraz dróg wewnętrznych. Inwestycję zrealizowano w 2012 r.

 • Projekt budowy drogi dojazdowej do składowiska odpadów w Otwocku

  Opracowanie obejmowało projekt budowy drogi gminnej klasy D długości 1,2 km wraz z materiałami na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 • Projekt przebudowy drogi gminnej Brwinów - Parzniew

  Opracowanie obejmowało projekt przebudowy ciągu ulic Główna, Pruszkowska, Rzeczna w Brwinowie klasy L o łącznej długości 2,8 km wraz z projektem budowy kanalizacji deszczowej. Inwestycja została zrealizowana w 2013r.

 • Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4311W od DW 635 do DW 636

  Opracowanie obejmowało projekt przebudowy drogi powiatowej klasy L na zamiejskim odcinku długości około 9 km.

 • Projekt renowacji rowów komunalnych na terenie Miasta Marki

  Opracowanie obejmowało projekt renowacji lub odbudowy rowów odwadniających o łącznej długości około 4,5 km. Inwestycję zrealizowano w 2011r.

 • Projekty budowy ulic Jagiellońskiej, M. Konopnickiej oraz Berlinga w Mińsku Mazowieckim

  Opracowania obejmowały projekty przebudowy ulic klasy D o łącznej długości około 1,1 km wraz z projektami kanalizacji deszczowej. Inwestycję zrealizowano w 2012r.

 • Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4303W w Wyszkowie

  Opracowanie obejmowało projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4303W klasy Z w Wyszkowie ul. Zakręzie na odcinek długości 1,0 km od ul. Białostockiej do wiaduktu nad drogą krajową S8. Inwestycję zrealizowano w 2011r.

 • Projekt przebudowy ul. Chopina w Otwocku

  Opracowanie obejmowało projekt przebudowy ulica klasy D o długości. 0,3 km wraz z kanalizacją deszczową, systemem urządzeń chłonnych, przebudową elementów sieci teletechnicznej, gazowej i energetycznej oraz materiałami na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Inwestycję zrealizowano w 2011r. A oto efekt: ul. Chopina, Otwock

 • Projekt przebudowy ul. Leśna, J. Kusocińskiego, Gen. Wł. Sikorskiego w Mińsku Mazowieckim

  Opracowanie obejmowało projekt przebudowy ulic klasy Z,L oraz D o łącznej długości 2,0 km wraz z projektem budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci NN, wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej.

 • Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4405W

  Opracowanie obejmowało projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4405W klasy L w miejscowości Trzcianka na odcinek długości 2,8 km od drogi krajowej nr 8 do miejscowości Brańszczyk.  Inwestycję zrealizowano w latach 2011 - 2012.

 • Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802

  Opracowanie obejmowało projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 klasy G na odcinek długości 1,0 km na przejściu przez miejscowość Huta Mińska. Inwestycję zrealizowano w 2012 r.

 • Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 797

  Opracowanie obejmowało projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 797 klasy Z na odcinek długości 1,4 km od drogi krajowej nr 50 do ul. Podgórnej w Celestynowie. Inwestycję zrealizowano w 2009r.

 • Projekty budowy i remontu ulic na terenie gminy Radzymin

  Opracowania obejmowały projekty przebudowy ulic klasy L oraz D o łącznej długości 2,7 km. Inwestycje realizowano w latach 2009 – 2010.